Công ty cổ phần đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Quế Võ IDICO

Xem chi tiết

Các nhà máy trong khu công nghiệp

Khách hàng và đối tác