Khu công nghiệp
Khu công nghiệp
Khu công nghiệp

Tin tức

THƯ MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

THƯ MỜITham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020Kính gửi: Quý cổ đông Công...

CHÀO ĐÓN NĂM MỚI 2020 - XUÂN CANH TÝ

       Nhân dịp năm mới 2020 - Xuân Canh Tý, IDICO-QUEVO xin gửi lời...

BÁO THẾ GIỚI & VIỆT NAM ĐƯA TIN VỀ KHU CÔNG NGHIỆP QUẾ VÕ II - TỈNH BẮC NINH

       Báo Thế giới và Việt Nam là một tờ báo chính thống, cơ...

Các nhà máy trong khu công nghiệp

Khách hàng và đối tác