• 2021-04-19 14:49:16
  • 100 lượt xem
  • Chia sẻ:

BÁO THẾ GIỚI & VIỆT NAM ĐƯA TIN VỀ KHU CÔNG NGHIỆP QUẾ VÕ II - TỈNH BẮC NINH

  Báo Thế giới và Việt Nam là một tờ báo chính thống, cơ quan ngôn luận của Bộ Ngoại giao Việt Nam. Trong số 48 (1343) từ ngày 28/11 đến ngày 4/12 năm 2019, Báo Thế giới và Việt Nam đã đưa tin về Khu công nghiệp Quế Võ II, thuộc tỉnh Bắc Ninh.

       Báo Thế giới và Việt Nam là một tờ báo chính thống, cơ quan ngôn luận của Bộ Ngoại giao Việt Nam. Trong số 48 (1343) từ ngày 28/11 đến ngày 4/12 năm 2019, Báo Thế giới và Việt Nam đã đưa tin về Khu công nghiệp Quế Võ II, thuộc tỉnh Bắc Ninh. 

       IDICO-QUEVO xin chân thành cảm ơn Báo Thế giới và Việt Nam đã tin tưởng đồng hành cùng chúng tôi, góp phần thu hút nhiều nhà đầu tư hơn trong tương lai, thúc đẩy sự phát triển kinh tế khu vực Bắc Ninh nói riêng và đất nước nói chung trong thời kì hội nhập Kinh tế Quốc tế ngày nay.