• 2020-12-28 14:45:49
  • 100 lượt xem
  • Chia sẻ:

Thi công xây lắp

Về Nhân lực:     

Hiện nay, IDICO-QUEVO đang quản lý và sử dụng một đội ngũ cán bộ, kỹ sư có nhiều năm kinh nghiệm trong xây dựng cơ bản và quản lý xây lắp. Số còn lại là các cán bộ kỹ thuật và công nhân lành nghề trong xây dựng và thi công cơ giới ...

Về Nhân lực:     

Hiện nay, IDICO-QUEVO đang quản lý và sử dụng một đội ngũ cán bộ, kỹ sư có nhiều năm kinh nghiệm trong xây dựng cơ bản và quản lý xây lắp. Số còn lại là các cán bộ kỹ thuật và công nhân lành nghề trong xây dựng và thi công cơ giới.

Về máy móc thiết bị:

IDICO-QUEVO sở hữu một lượng xe, máy hùng hậu, đảm bảo thi công tốt các công trình: Hạ tầng kỹ thuật, công trình giao thông, công trình xây dựng công nghiệp và dân dụng, công trình điện năng (nhiệt điện, thủy điện), công trình thủy lợi.

Về kinh nghiệm thi công:

IDICO-QUEVO đã có bề dày kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng các công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, thuỷ điện, xây lắp điện – nước. Trong những năm qua, các Công ty thành viên của IDICO-QUEVO đã đảm nhận thi công nhiều công trình có giá trị lớn, điều kiện thi công phức tạp.

Hướng phát triển trong lĩnh vực xây lắp:

IDICO-QUEVO đang từng bước hoàn thiện đội ngũ CB-CNV lành nghề có tính chuyên nghiệp cao, có khả năng thực hiện thuần thục, chính xác nhiều loại hình xây dựng, đáp ứng tính đa dạng, phức tạp và yêu cầu thẩm mỹ cao của công tác xây dựng trong lương lai. Xây dựng lực lượng xe máy thiết bị đồng bộ, linh hoạt, hùng hậu đủ sức đáp ứng các nhu cầu xây dựng công nghiệp, hạ tầng đô thị, nhà cao tầng và các nhu cầu khác. Mục tiêu chính của IDICO-QUEVO trong lĩnh vực xây lắp là phấn đấu trở thành Tổng công ty mạnh về năng lực nhân sự, tài chính, xe máy thiết bị, tổ chức sản xuất để trở thành nhà thầu chính, tổng thầu các công trình nhóm A có quy mô lớn, kỹ thuật phức tạp với sức cạnh tranh cao. Phấn đấu mức tăng trưởng giá trị xây lắp mỗi năm không nhỏ hơn 15%.