Bài viết tương tự

  • NHÀ MÁY XỬ LÝ NƯỚC THẢI KHU CÔNG NGHIỆP QUẾ VÕ II
  • THI CÔNG CHỈNH TRANG HỆ THỐNG HẠ TẦNG DỊCH VỤ KHU CÔNG NGHIỆP QUẾ VÕ 2, BẮC NINH
  • TRIỂN KHAI THI CÔNG HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG KHU CÔNG NGHIỆP

Thẻ liên quan

Không có thẻ từ khóa

Tỷ giá

Loại Mua TM Mua CK Bán
AUD 16,533.62 16,700.63 17,224.28
CNY 3,482.81 3,517.99 3,628.85
EUR 26,579.96 26,848.45 27,963.10
GBP 31,210.54 31,525.80 32,514.30
JPY 204.45 206.51 215.17
USD 22,820.00 22,850.00 23,050.00
Nguồn: vietcombank.com.vn 7/30/2021 10:59:58 PM

NHÀ MÁY XỬ LÝ NƯỚC THẢI KHU CÔNG NGHIỆP QUẾ VÕ II

Tháng 4/2016, Khu công nghiệp Quế Võ II tiến hành xây dựng nhà máy xử lí nước thải tập trung của khu công nghiệp. Với tổng công suất thiết kế là 4000m3/ngày đêm, modul ban đầu triển khai là 1000m2/ ngày đêm và sẽ được nâng công suất theo nhu cầu của các nhà máy. Vốn đầu tư cho giai đoạn 1 (1000m3/ngày đêm) là : 29.709.822.000 VNĐ


115 views

THI CÔNG CHỈNH TRANG HỆ THỐNG HẠ TẦNG DỊCH VỤ KHU CÔNG NGHIỆP QUẾ VÕ 2, BẮC NINH

Nhằm hoàn thiện và nâng cấp hệ thống cơ sở hạ tầng của Khu công nghiệp Quế Võ 2, Bắc Ninh, công ty IDICO-QUEVO đã cho thực hiện chỉnh trang (mẫu) đoạn đường D3 nề phải (đoạn từ cổng khu công nghiệp D3 tới đường N2). Công tác chỉnh trang này sẽ được thực hiện trên tất cả các trục đường giao thông trong Khu công nghiệp đã có nhà máy đi vào hoạt động. Theo dự kiến, tháng 12/2017 sẽ hoàn thiện để đánh giá và nhân rộng.


100 views

TRIỂN KHAI THI CÔNG HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG KHU CÔNG NGHIỆP

Quý IV/2017, HĐQT Công ty IDICO-QUEVO đã phê duyệt phương án đầu tư thực hiện hạng mục “Hệ thống điện chiếu sáng” theo tờ trình số: …/…./T-Tr của Ban giám đốc. Hiện nay Công ty đã lựa chọn xong đơn vị thi công và đang gấp rút triển khai. Theo kế hoạch tới tháng 12/2017 sẽ hoàn thành và đi vào hoạt động phục vụ cho công tác chiếu sáng ban đêm đảm bảo an ninh an toàn cho hoạt động của Khu công nghiệp Quế Võ 2, Bắc Ninh.


100 views

Thẻ liên quan

Không có thẻ từ khóa

Tỷ giá

Loại Mua TM Mua CK Bán
AUD 16,533.62 16,700.63 17,224.28
CNY 3,482.81 3,517.99 3,628.85
EUR 26,579.96 26,848.45 27,963.10
GBP 31,210.54 31,525.80 32,514.30
JPY 204.45 206.51 215.17
USD 22,820.00 22,850.00 23,050.00
Nguồn: vietcombank.com.vn 7/30/2021 11:00:05 PM