• 2021-04-19 14:56:59
  • 100 lượt xem
  • Chia sẻ:

CHÀO ĐÓN NĂM MỚI 2020 - XUÂN CANH TÝ

Nhân dịp năm mới 2020 - Xuân Canh Tý, IDICO-QUEVO xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới các nhà đầu tư trong khu công nghiệp Quế Võ II đã hợp tác tích cực trong thời gian qua. IDICO-QUEVO chúc các doanh nghiệp trong khu công nghiệp Quế Võ II năm mới vạn sự như ý, thành công rực rỡ và ngày càng phát triển. 

Nhân dịp năm mới 2020 - Xuân Canh Tý, IDICO-QUEVO xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới các nhà đầu tư trong khu công nghiệp Quế Võ II đã hợp tác tích cực trong thời gian qua. IDICO-QUEVO chúc các doanh nghiệp trong khu công nghiệp Quế Võ II năm mới vạn sự như ý, thành công rực rỡ và ngày càng phát triển. 

       ---------- HAPPY NEW YEAR 2020! ----------