LỄ KÝ KẾT HỢP ĐỒNG VỚI CÔNG TY CÔNG NGHIỆP CHIẾN THẮNG TNHH

Ngày 8/9/2016 tại văn phòng khu công nghiệp Quế Võ II – Bắc Ninh đã diễn ra Lễ ký kết hợp đồng thuê lại đất giữa công ty IDICO-QUEVO và công ty Công Nghiệp Chiến Thắng TNHHCông ty Công Nghiệp Chiến …

LỄ KÝ KẾT THỎA THUẬN NGUYÊN TẮC VỚI CÔNG TY TNHH BFS XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI

Tháng 7/2016 tại văn phòng khu công nghiệp Quế Võ 2 – Bắc Ninh đã diễn ra Lễ ký kết thỏa thuận nguyên tắc thuê lại đất giữa công ty IDICO-QUEVO và công ty  TNHH BFS Xây Dựng Và Thương Mại.Tham …

NHÀ MÁY CẤP NƯỚC SẠCH KHU CÔNG NGHIỆP QUẾ VÕ II

Nhà máy cấp nước sạch Khu công nghiệp Quế Võ II xây dựng một hệ thống cấp nước tập trung, trong đó xây dựng một nhà máy xử lý mới công suất 10.000 m3/ngđ đồng thời xây dựng tuyến ống truyền tải và …

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY IDICO-QUEVO NĂM 2015

Ngày 23/4/2015 vừa qua, Công ty cổ phần Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Quế Võ IDICO đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 tại trụ sở công ty tầng 18, tòa nhà HH3, …

LỄ KÝ KẾT HỢP ĐỒNG MỞ RỘNG VỚI CÔNG TY ĐẠI TÂN (TNHH)

Ngày 02/10/2015 tại văn phòng khu công nghiệp Quế Võ 2 – Bắc Ninh đã diễn ra Lễ ký kết Hợp đồng mở rộng thuê lại đất giữa công ty IDICO-QUEVO và công ty ĐẠI TÂN (TNHH).Theo hợp đồng đã ký kết, …

THƯ MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020