THÔNG BÁO VIỆC THANH LÝ XE

Thông báo việc thanh lý xe

NHÀ MÁY XỬ LÝ NƯỚC THẢI

Tháng 4/2016, Khu công nghiệp Quế Võ II tiến hành xây dựng nhà máy xử lí nước thải tập trung của khu công nghiệp. Với tổng công suất thiết kế là 4000m3/ngày đêm, modul ban đầu triển khai là 1000m2/ …

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY IDICO-QUEVO NĂM 2016

Ngày 1/6/2016 vừa qua, Công ty cổ phần Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Quế Võ IDICO đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 tại trụ sở công ty tầng 18, tòa nhà HH3, …

LỄ KHỞI CÔNG XÂY DỰNG NHÀ MÁY INTERPLEX TẠI KCN QUẾ VÕ II - BẮC NINH

Tiếp bước sự hợp tác giữa Công ty TNHH Công nghệ chính xác INTERPLEX (Hà Nội) và Công ty IDICO-QUEVO trong năm qua, ngày 19/07/2016 buổi lễ động thổ dự án mới: Nhà máy Công ty TNHH Công nghệ chính …

LỄ KÝ KẾT HỢP ĐỒNG VỚI CÔNG TY CÔNG NGHIỆP CHIẾN THẮNG TNHH

Ngày 8/9/2016 tại văn phòng khu công nghiệp Quế Võ II – Bắc Ninh đã diễn ra Lễ ký kết hợp đồng thuê lại đất giữa công ty IDICO-QUEVO và công ty Công Nghiệp Chiến Thắng TNHHCông ty Công Nghiệp Chiến …

CHÀO ĐÓN NĂM MỚI 2020 - XUÂN CANH TÝ