LỄ KÝ HỢP ĐỒNG CHÍNH THỨC THUÊ LẠI ĐẤT GIỮA CÔNG TY IDICO-QUEVO VÀ CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH ỐP LÁT BNC

Ngày 21 tháng 9 năm 2017, tại văn phòng Khu Công Nghiệp Quế Võ 2 – Bắc Ninh đã diễn ra buổi lễ ký kết hợp đồng chính thức giữa Công ty IDICO-QUEVO và Công ty Cổ phần Gạch ốp lát BNC dưới sự chứng …

THI CÔNG CHỈNH TRANG HỆ THỐNG HẠ TẦNG DỊCH VỤ  KHU CÔNG NGHIỆP QUẾ VÕ 2, BẮC NINH

Nhằm hoàn thiện và nâng cấp hệ thống cơ sở hạ tầng của Khu công nghiệp Quế Võ 2, Bắc Ninh, công ty IDICO-QUEVO đã cho thực hiện chỉnh trang (mẫu) đoạn đường D3 nề phải (đoạn từ cổng khu công nghiệp …

CÔNG TÁC SAN LẤP MẶT BẰNG CHO CÔNG TY TNHH JMI VIỆT NAM (NHÀ MÁY PHỤ TRỢ CHO SAMSUNG)

IDICO-QUEVO đã hoàn thành thi công, công tác san lấp mặt bằng tại lô đất VI-3.1 đường D Khu công nghiệp Quế Võ II, Bắc Ninh của Công ty TNHH JMI Việt Nam với diện tích 1,5 ha (15.000m2). Khu Công …

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY IDICO-QUEVO NĂM 2017

Ngày 29/6/2017 vừa qua, Công ty cổ phần Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Quế Võ IDICO đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 tại trụ sở công ty tầng 18, tòa nhà HH3, …

LỄ KÝ KẾT THỎA THUẬN NGUYÊN TẮC VỚI CÔNG TY TNHH HIGHSUN OPTOELECTRONIC

Ngày 11 tháng 5 năm 2017 tại văn phòng khu công nghiệp Quế Võ 2 – Bắc Ninh đã diễn ra Lễ ký kết thỏa thuận nguyên tắc thuê lại đất giữa công ty IDICO-QUEVO và công ty TNHH HIGHSUN OPTOELECTRONIC theo …

THƯ MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020