ĐẠI HỘI CHI BỘ 11 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP QUẾ VÕ IDICO NHIỆM KỲ 2017-2020

Ngày 18/09/2017 Chi bộ 11 - Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Quế Võ IDICO đã long trọng tổ chức Đại Hội Chi bộ 11- Lần thứ 4, nhiệm kỳ 2017-2020.Về dự Đại Hội có sự tham …

TRIỂN KHAI THI CÔNG HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG KHU CÔNG NGHIỆP

Quý IV/2017, HĐQT Công ty IDICO-QUEVO đã phê duyệt phương án đầu tư thực hiện hạng mục “Hệ thống điện chiếu sáng” theo tờ trình số: …/…./T-Tr của Ban giám đốc. Hiện nay Công ty đã lựa chọn xong đơn …

LỄ KÝ HỢP ĐỒNG CHÍNH THỨC THUÊ LẠI ĐẤT GIỮA CÔNG TY IDICO-QUEVO VÀ CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH ỐP LÁT BNC

Ngày 21 tháng 9 năm 2017, tại văn phòng Khu Công Nghiệp Quế Võ 2 – Bắc Ninh đã diễn ra buổi lễ ký kết hợp đồng chính thức giữa Công ty IDICO-QUEVO và Công ty Cổ phần Gạch ốp lát BNC dưới sự chứng …

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY IDICO-QUEVO NĂM 2018