CHÀO ĐÓN NĂM MỚI 2020 - XUÂN CANH TÝ

Nhân dịp năm mới 2020 - Xuân Canh Tý, IDICO-QUEVO xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới các nhà đầu tư trong khu công nghiệp Quế Võ II đã hợp tác tích cực trong thời gian qua. IDICO-QUEVO chúc các …

BÁO THẾ GIỚI & VIỆT NAM ĐƯA TIN VỀ KHU CÔNG NGHIỆP QUẾ VÕ II - TỈNH BẮC NINH

Báo Thế giới và Việt Nam là một tờ báo chính thống, cơ quan ngôn luận của Bộ Ngoại giao Việt Nam. Trong số 48 (1343) từ ngày 28/11 đến ngày 4/12 năm 2019, Báo Thế giới và Việt Nam đã đưa tin về Khu …

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY IDICO-QUEVO NĂM 2018

Ngày 8/5/2018 vừa qua, Công ty cổ phần Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Quế Võ IDICO đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 tại trụ sở công ty tầng 18, tòa nhà HH3, …

ĐẠI HỘI CHI BỘ 11 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP QUẾ VÕ IDICO NHIỆM KỲ 2017-2020

Ngày 18/09/2017 Chi bộ 11 - Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Quế Võ IDICO đã long trọng tổ chức Đại Hội Chi bộ 11- Lần thứ 4, nhiệm kỳ 2017-2020.Về dự Đại Hội có sự tham …

TRIỂN KHAI THI CÔNG HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG KHU CÔNG NGHIỆP

Quý IV/2017, HĐQT Công ty IDICO-QUEVO đã phê duyệt phương án đầu tư thực hiện hạng mục “Hệ thống điện chiếu sáng” theo tờ trình số: …/…./T-Tr của Ban giám đốc. Hiện nay Công ty đã lựa chọn xong đơn …

THƯ MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020