Thông báo việc thanh lý xe

Ngày 1/6/2016 vừa qua, Công ty cổ phần Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Quế Võ IDICO đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 tại trụ sở công ty tầng 18, tòa nhà HH3, …