Giới thiệu công ty

Công ty cổ phần Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Quế Võ IDICO (IDICO-QUEVO) được thành lập năm 2008, là đơn vị trực thuộc Tổng công ty đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam …

Giới thiệu khu công nghiệp