Ngày 19/06/2020 vừa qua, Công ty cổ phần Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Quế Võ IDICO đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 tại Hội trường Hội trường tầng 02, tòa …