THƯ MỜITham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020Kính gửi: Quý cổ đông Công ty IDICO-QUEVO        Hội đồng quản trị Công ty IDICO-QUEVO xin trân trọng kính mời Quý cổ đông của IDICO-QUEVO tham …