CÔNG TY TNHH JMI VIỆT NAM

CÔNG TÁC SAN LẤP MẶT BẰNG CHO CÔNG TY TNHH JMI VIỆT NAM (NHÀ MÁY PHỤ TRỢ CHO SAMSUNG)

IDICO-QUEVO đã hoàn thành thi công, công tác san lấp mặt bằng tại lô đất VI-3.1 đường D Khu công nghiệp Quế Võ II, Bắc Ninh của Công ty TNHH JMI Việt Nam với diện tích 1,5 ha (15.000m2). Khu Công Nghiệp Quế Võ II tiếp tục là điểm đến tin cậy cho các đơn vị Phụ trợ của Samsung Bắc Ninh

Description: 26693209_1306507682786908_575373040_o

Tin liên quan