1. Ưu đãi về thuế TNDN:

1.1. Thuế suất ưu đãi 10% trong thời hạn 15 năm, áp dụng với:

- Doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư thuộc các lĩnh vực:

+ Công nghệ cao theo quy định của pháp luật; Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ.

+ Đầu tư phát triển nhà máy nước, hệ thống cấp thoát nước.

+ Sản xuất phần mềm.

 - Được miễn thuế 04 năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo.

1.2. Thuế suất ưu đãi 10% trong suốt thời gian hoạt động áp dụng đối với:

- Doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư hoạt động trong lĩnh vực xã hội hoá (do Thủ tướng Chính phủ quyết định) về: giáo dục – đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hoá, thể thao và môi trường.

- Được miễn 04 năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong 5 năm tiếp theo.

1.3. Thời gian áp dụng thuế suất ưu đãi và miễn, giảm thuế đối với dự án nêu tại Mục 1.1 và 1.2 trên đây như sau:

- Thời gian áp dụng thuế suất ưu đãi được tính liên tục từ năm đầu tiên có doanh thu từ hoạt động được hưởng ưu đãi thuế.

- Thời gian miễn giảm thuế được tính liên tục từ năm đầu tiên có thu nhập chịu thuế từ dự án đầu tư; trường hợp doanh nghiệp không có thu nhập chịu thuế trong 3 năm đầu, kể từ năm đầu tiên có doanh thu, thì thời gian miễn, giảm thuế được tính từ năm thứ tư.

1.4. Giảm thuế cho các trường hợp khác:

- Doanh nghiệp sản xuất, xây dựng, vận tải sử dụng nhiều lao động nữ được giảm thuế TNDN bằng số chi thêm cho lao động nữ, gồm:

Chi đào tạo lại nghề; chi khám sức khoẻ trong năm; chi bồi dưỡng lao động nữ sau khi sinh con; lương, phụ cấp cho lao động nữ được nghỉ sau khi sinh con, nghỉ cho con bú theo chế độ nhưng vẫn làm việc.

- Trích lập Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp tối đa 10% theo Điều 17 Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp.

2. Thuế chuyển lợi nhuận ra nước ngoài: 

Thuế suất chuyển lợi nhuận ra nước ngoài là: 0%.


3. Miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hoá


- Đối với thiết bị, máy móc (phụ tùng đi kèm), phương tiện vận tải chuyên dùng nằm trong dây chuyền công nghệ, vật tư xây dựng trong nước chưa sản xuất được.

- Dự án đặc biệt khuyến khích đầu tư; dự án sản xuất linh kiện, phụ tùng cơ khí, điện, điện tử được miễn thuế nhập khẩu nguyên liệu 05 năm đầu kể từ khi sản xuất kinh doanh.

- Nguyên liệu, phụ tùng, vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu.

1. Được miễn thuế VAT: đối với trường hợp nhập khẩu thiết bị, máy móc, phương tiện chuyên dùng nằm trong dây chuyền công nghệ thuộc loại trong nước chưa sản xuất được.

2.Ưu đãi về miễn giảm tiền thuê đất nguyên thổ:

- Được miễn tiền thuê đất 07 năm đối với: Dự án kinh doanh dịch vụ trong KCN nếu trực tiếp nộp tiền thuê đất cho nhà nước.

- Được miễn tiền thuê đất 11 năm đối với:

+ Dự án kinh doanh phát triển hạ tầng KCN nếu chủ đầu tư KCN trực tiếp nộp tiền thuê đất cho nhà nước;

+ Dự án sản xuất kinh doanh trong KCN (khi trực tiếp nộp tiền thuê đất cho Nhà nước).