Nhà máy cấp nước sạch Khu công nghiệp Quế Võ II xây dựng một hệ thống cấp nước tập trung, trong đó xây dựng một nhà máy xử lý mới công suất 10.000 m3/ngđ đồng thời xây dựng tuyến ống truyền tải và …

CÔNG TÁC SAN LẤP MẶT BẰNG CHO CÔNG TY TNHH JMI VIỆT NAM (NHÀ MÁY PHỤ TRỢ CHO SAMSUNG)IDICO-QUEVO đã hoàn thành thi công, công tác san lấp mặt bằng tại lô đất VI-3.1 đường D Khu công nghiệp Quế Võ II, …