Đóng

Tin đầu tư

7 / 01 2018

TRIỂN KHAI THI CÔNG HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG KHU CÔNG NGHIỆP

Quý IV/2017, HĐQT Công ty IDICO-QUEVO đã phê duyệt phương án đầu tư thực hiện hạng mục “Hệ thống điện chiếu sáng” theo tờ trình số: …/…./T-Tr của Ban giám đốc. Hiện nay Công ty đã lựa chọn xong đơn vị thi công và đang gấp rút triển khai. Theo kế hoạch tới tháng 12/2017 sẽ hoàn thành và đi vào hoạt động phục vụ cho công tác chiếu sáng ban đêm đảm bảo an ninh an toàn cho hoạt động của Khu công nghiệp Quế Võ 2, Bắc Ninh.

image009