Đóng

Uncategorized @vi

8 / 06 2015

Giới thiệu công ty

banner2

Công ty cổ phần Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Quế Võ IDICO (IDICO-QUEVO) được thành lập năm 2008. Là đơn vị trực thuộc Tổng công ty đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam – Bộ xây dựng. Nòng cốt để thành lập IDICO-QUEVO là Tổng công ty đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam, Công ty TNHH Một thành viên phát triển đô thị và khu công nghiệp IDICO, Công ty cổ phần đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO, Công ty cổ Đầu tư và phát triển đô thị Thành Nam.

IDICO-QUEVO được thành lập nhằm tập trung tích tụ các nguồn lực về tài chính, kỹ thuật, năng lực quản lý, , thiết bị… để đầu tư phát triển hạ tầng khu đô thị, khu công nghiệp, khu kinh tế, khu dân cư tập trung; đầu tư phát triển các dự án giao thông, thủy lợi, thuỷ điện, sản xuất công nghiệp và phát triển nhà… Trong đó, đặc thù chính của Công ty là đầu tư phát triển các khu công nghiệp.

Với phương châm “Đầu tư để phát triển” IDICO-QUEVO đã không ngừng nghiên cứu, đề xuất đầu tư nhiều dự án hạ tầng khu công nghiệp, khu đô thị, khu dân cư tập trung; điện năng; giao thông; vật liệu xây dựng; tham gia nhận thầu thi công xây lắp nhiều dự án có giá trị lớn…

Các dự án do IDICO-QUEVO đầu tư xây dựng quản lý vận hành hay thi công xây lắp đều đạt chất lượng, đem lại hiệu quả cao, đáp ứng nhu cầu thị trường và tạo được uy tín đối với khách hàng. Từ một đơn vị không có tên tuổi, đến nay thương hiệu IDICO-QUEVO đã được biết đến như một doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam về đầu tư phát triển hạ tầng Khu công nghiệp, Điện năng, Giao thông, Thi công xây lắp…

Các dự án này đã đem lại nguồn thu lớn cho ngân sách Nhà nước, tạo công ăn việc làm cho người lao động, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội vùng dự án…

Qua 7 năm xây dựng và phát triển, IDICO-QUEVO đã nâng cao năng lực tài chính, kinh nghiệm và hình thành đội ngũ cán bộ công nhân viên năng động, sáng tạo, nhiệt huyết, có trình độ quản lý, khai thác vận hành các dự án chuyên nghiệp, hiệu quả. Thương hiệu IDICO-QUEVO ngày càng được củng cố và đứng vững trên thị trường. Hơn thế nữa, IDICO-QUEVO đã vươn mình là trở thành một doanh nghiệp có tên tuổi cũng như uy tín trong ngành xây dựng nói chung và đặc biệt là ngành hạ tầng khu công nghiệp. Đến nay, IDICO-QUEVO hoạt động rộng khắp trên cả nước, có bề dày kinh nghiệm, năng lực tài chính, năng lực thi công xây lắp. Mỗi một lĩnh vực đều có một thế mạnh riêng.

Để nâng cao năng lực và phát triển bền vững doanh nghiệp cũng như tham gia tích cực vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước với vai trò của doanh nghiệp nhà nước, IDICO-QUEVO đã và đang không ngừng kiện toàn, sắp xếp, đổi mới và phát triển , tích cực tham gia đầu tư phát triển các dự án, mở rộng quan hệ hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước trên các tất cả lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh.

Trong thời gian tới IDICO-QUEVO sẽ tiếp tục nghiên cứu đề xuất đầu tư phát triển nhiều dự án, đánh thức nguồn lực chưa được khai thác tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa… phát huy hiệu quả nhất nguồn lực đất đai, tài nguyên của đất nước, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển kinh tế – xã hội theo chủ trương đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước…