Đóng

Tin công đoàn

7 / 01 2018

ĐẠI HỘI CHI BỘ 11 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP QUẾ VÕ IDICO NHIỆM KỲ 2017-2020

Ngày 18/09/2017 Chi bộ 11 – Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Quế Võ IDICO đã long trọng tổ chức Đại Hội Chi bộ 11- Lần thứ 4, nhiệm kỳ 2017-2020.

image005

Về dự Đại Hội có sự tham gia của tất cả Đảng viên Chi bộ 11. Đại hội vinh dự đón được đón tiếp đồng chí Ninh Mạnh Hồng – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Đầu tư phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Việt Nam.

Đại hội đã được nghe Báo cáo đánh giá hoạt động nhiệm kỳ 2015-2017 và phương hướng nhiệm vụ của Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020 của Chi bộ 11, kiểm điểm hoạt động của cấp ủy nhiệm kỳ 2015-2017. Các ý kiến tham luận của các đại biểu tham dự.

Tại Đại hội, các đồng chí đảng viên trong Chi bộ đã phát huy trí tuệ, tinh thần trách nhiệm cao trong các nội dung làm việc của Đại hội. Chi bộ đã tổng kết đánh giá những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2017, chỉ ra những hạn chế gặp phải trong quá trình hoạt động, đồng thời Chi bộ đã đưa ra phương hướng nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2017-2020.

Đại hội cũng đã được nghe phát biểu chỉ đạo của đồng chí Ninh Mạnh Hồng đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ của chi bộ trong nhiệm kỳ qua, đồng thời nhấn mạnh chỉ đạo nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới.

Đại hội đã bầu ra cấp uỷ Chi bộ  nhiệm kỳ 2017-2020 gồm 03 đồng chí:

(1). Đồng chí: Lê Công Bằng                      – Bí thư chi bộ.

(2). Đồng chí: Lê Kim Thắng                      – Phó bí thư chi bộ.

(3). Đồng chí: Nguyễn Quốc Lý                 – Chi ủy viên.

image007

Đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2017-2020. với những mục tiêu, nhiệm vụ công tác hoạt động của chi bộ đã được Đại hội tham gia góp ý sâu sát và đầy đủ, kỳ vọng ban cấp uỷ chị bộ nhiệm kỳ 2017 – 2020 sẽ lãnh đạo chi bộ hoàn thành nhiệm vụ, tiếp tục xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh.