Đóng

Tin tức

NHÀ MÁY XỬ LÝ NƯỚC THẢI

Tháng 4/2016, Khu công nghiệp Quế Võ II tiến hành xây dựng nhà máy xử lí nước thải tập trung […]

27 / 05 2016